Fabrikhalle Liestal, Konzeptstudie  (arco plus AG & Atelier F-Geschoss GmbH)

Fabrikhalle Liestal, Konzeptstudie (arco plus AG & Atelier F-Geschoss GmbH)